AU!!! rubriigist leiad inimesed, kes on otsustaval hetkel hääletanud mõne külakooli allesjäämise poolt.
HÄBI!!! rubriigist leiad inimesed, kes on otsustaval hetkel hääletanud mõne külakooli sulgemise poolt.
AU!!!
30.11.2018 hääletas Kose Gümnaasiumi hoolekogu Harmi kooli (jur. õpipaiga) sulgemise küsimust. Otsus: sulgeda! Harmi sulgemise vastu hääletasid:
Tiit Tikerpe, OÜ Renaks 
Liisi Ausmees, Kose lapsevanem
Annely Tisler, Harmi lapsevanem
Elo Liina Kaivo, Harmi lapsevanem
Erapooletuks jäi Kose vilistlaste esindaja Harry Pässa

23.10.18 otsustas Kose valla hariduskomisjon anda Harmi õpipaiga sulgemisele rohelise tule. Selle vastu olid:
Margit Mikk, volikogu liige
Tiina Steinberg, haridusasjatundja
Timo Nikitin, volikogu liige
Elo Liina Kaivo, Harmi lapsevanem

Volikogu erakorraline istung Harmi õpipaiga sulgemise otsustamiseks toimus 03.12.18.
Opositisioon tegi ettepaneku Harmi õpipaik alles jätta. Selle pool hääletasid:
Andres Õis (valimisliit Uus Aeg)
Mirko Kiison (valimisliit Uus Aeg)
Siim Pohlak (valimisliit Uus Aeg)
Timo Nikitin (valimisliit Uus Aeg)
Annely Tisler (valimisliit Uus Aeg)
Astrid Ojasoon (sotsdem)
Ott Valdma (sotsdem)
Margit Mikk (sotsdem)
Pärast seda tegi opositsioon kompromissettepaneku, et Harmi õpipaik suletaks 31.08.2019. Selle poolt hääletas volikogu ükmeelselt.
HÄBI!!!
2018.a sügisel avastas 600 õpilasega Kose Gümnaasiumi juhtkond, et nad ei saa hakkama 16 õpilasega Harmi kooli (jur.õpipaiga) juhtimisega - halduskulude vähendamise ega piisava õppekvaliteedi tagamisega. Ning algatasid Harmi õpipaiga sulgemise. Juhtkonda kuuluvad:
Martin Medar, direktor
Sirje Hanikat, õppejuht
Heli Mölder, õppejuht
Sigrid Kaju, õppejuht

30.11.2018 hääletas Kose Gümnaasiumi hoolekogu Harmi kooli (jur. õpipaiga) sulgemise küsimust. Otsus: sulgeda! Harmi sulgemise poolt hääletasid:
Uno Silberg, Kose volikogu esimees
Ave Kooskora, Kose lapsevanem
Ave Oja, Kose õpetaja
Liina Urgas, Kose õpetaja
Kairit Metsis, Kose õpetaja
ja kas Kose õpilast, kelle nimed kooli palvel eemaldasime.
Juhime tähelepanu, et õpilased ja õpetajad võivad olla kooli juhtkonna poolt mõjutatud. Ja et võib-olla pole koolijuhi poolt päris õige kaasata alaealised sellise mõjuga otsustesse.
23.10.18 otsustas Kose valla hariduskomisjon anda Harmi õpipaiga sulgemisele rohelise tule, selle poolt hääletasid:
Uno Silberg, hariduskomisjoni ja volikogu esimees
Ain Allas, volikogu liige
Sigrid Kaju, Kose õppejuht
Vello Saliste, Kosejõe kooli õpetaja
erapooletuks jäi Mirko Kiison, kelle erapooletus otsustas tulemuse.

Kose Vallavalitsus (vallavanem Merle Pussak, abivallavanem Kadri Tiis) on vastavalt oma pädevusele teinud volikogule ettepaneku Harmi õpipaiga sulgemise otsustamiseks. Kahju, et nõnda suure valla valitsus ei leidnud oma vastutusala piires mingeid vahendeid ega võimalusi Harmi õpipaiga säilitamiseks ja suunas küsimuse volikokku.
Volikogu erakorraline istung Harmi õpipaiga sulgemise otsustamiseks toimus 03.12.18.
Opositisioon tegi ettepaneku Harmi õpipaik alles jätta. Selle vastu hääletasid:
Uno Silberg (Meie Vald Kose)
Tiiu Jalg (Meie Vald Kose)
Tiit Mae (Meie Vald Kose)
Alvar Kasera (Meie Vald Kose)
Ruttar Roht (Meie Vald Kose)
Kalle Pormann (Meie Vald Kose)
Janno Jõffert (Meie Vald Kose)
Sander Prits (Meie Vald Kose)
Ain Allas (Meie Vald Kose)
Eero Leedmaa (Meie Vald Kose)
Pärast seda tegi opositsioon kompromissettepaneku, et Harmi õpipaik suletaks 31.08.2019. Selle poolt hääletas volikogu ükmeelselt.